Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006

 

Διαδικασία προσαρτήσεως συνοικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 338-2006

Speak Your Mind