Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005

 

nskΔυνατότητα ή μη νομιμοποιήσεως αυθαιρέτων κατασκευών, που έγιναν εντός αρχαιολογικών χώρων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 341-2005

Speak Your Mind