Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006

 

Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας, λόγω λιμενικών έργων και προσχώσεων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2006

Speak Your Mind