Γνωμοδότηση ΝΣΚ 346-2000

 

nskΟι κατασκευές αλιευτικών καταφυγίων στο Άγιον Όρος ορθώς έχουν ενταχθεί σαν δημόσια έργα στο Κοινοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα PESCA 1994-1999 για την Ελλάδα. Η εκτέλεση των εν λόγω έργων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν.1198/81 και του π.δ.1231/81 από το Κέντρο Διαφυλάξεως της Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ) από το οποίο ασκούνται και όλες οι αρμοδιότητες παντός Υπουργείου ή Αρχής, που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Γνωμ. ΝΣΚ 346-2000

Speak Your Mind