Γνωμοδότηση ΝΣΚ 353-2012

 

Διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα σε απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 353-2012

 

 

 

 

 

Speak Your Mind