Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2012

 

nskΠαραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου οικοδομής, με καθεστώς οριζόντιας ιδιοκτησίας, για Parking – Υποχρέωση ή μη υποβολής δήλωσης περί καταβολής φόρου επί μισθωμάτων κοινοχρήστων χώρων. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάμενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση τμήματος χώρου (πυλωτής, ταράτσας κ.λπ.) σε ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, δεν απαιτείται να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.). (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 355-2012

Speak Your Mind