Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010

 

Δημόσια έκταση – Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Εφαρμογή ή μη του άρθρου 12 του Ν 3208/2003.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 360-2010

Speak Your Mind