Γνωμοδότηση ΝΣΚ 38-2008

 

Οργανισμοί Λιμένα. Όροι, προϋποθέσεις και έκταση του δικαιώματος χρήσεως και εκμεταλλεύσεως ζώνης λιμένα. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Όροι, προϋποθέσεις και αρμοδιότητα για τη δημιουργία του.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 38-2008

Speak Your Mind