Γνωμοδότηση ΝΣΚ 384-2007

 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ιδιωτικής κλινικής – Προϋπόθεση για την κατ’ άρθρο 10 του ΠΔ 247/1991 θεώρηση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 384-2007

Speak Your Mind