Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010

 

Εργαστήρια φυσικοθεραπείας – Λειτουργία ή μη σε περιοχή αμιγούς κατοικίας – Έκδοση ή μη οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης του χώρου που προορίζεται για χρήση κατοικίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 387-2010

Speak Your Mind