Γνωμοδότηση ΝΣΚ 404-2008

 

Τύχη ακινήτου του Δημοσίου χαρακτηρισθέντος ως κοινοχρήστου από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 404-2008

Speak Your Mind