Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005

 

nskΈκδοση ομολογιών για αποζημίωση απαλλοτρίωσης βάσει του ν.δ/τος 2185/1952 προς αποκατάσταση ακτημόνων.

Είναι σύννομη η έκδοση υπουργικής απόφασης για έκδοση ομολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 2185/1952.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 416-2005

Speak Your Mind