Γνωμοδότηση ΝΣΚ 420-2012

 

Έγκριση των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύστασής τους – Εφαρμοστέες διατάξεις – Εποπτεύων Υπουργός.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 420-2012

 

 

Speak Your Mind