Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006

 

Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων για ανέγερση ξενοδοχείου σε περιοχή υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 45-2006

Speak Your Mind