Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010

 

nskΚατάργηση ή μη των υφιστάμενων προ του ΓΟΚ 1985 διαταγμάτων όρων δομήσεως, με τα οποία καθορίζεται ποσοστό καλύψεως μικρότερο του 70% (ρύθμιση άρθρου 8 παρ. 1 Ν 1577/1985) – Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 2831/2000.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2010

Speak Your Mind