Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης νήσου Κρήτης – Μοναστηριακή Περιουσία.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 453-2010

Speak Your Mind