Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2012

 

nskΑνταλλάξιμα κτήματα – Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής – Εφαρμοστέες διατάξεις.

Η διοικητική αποβολή των αυθαιρέτων κατόχων ανταλλαξίμων κτημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 εδ.γ’ του β.δ/τος της 24/31-10-1940, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στη γνώμη της πλειοψηφίας της υπ’ αριθ. 312/1999 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. Η Ανταλλάξιμη Περιουσία διοικείται και διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις για την Ανταλλάξιμη Περιουσία, όπως έχει κριθεί με την υπ’ αριθ. 336/2009 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 479-2012

Speak Your Mind