Γνωμοδότηση ΝΣΚ 487-2006

 

Τουριστικές επιχειρήσεις. Κοινόχρηστοι χώροι.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 487-2006

Speak Your Mind