Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2007

 

Περιεχόμενο του όρου «απαλλοτρίωση» σε Διεθνή Συμφωνία Προστασίας Επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και τρίτης χώρας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 497-2007

Speak Your Mind