Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2008

 

Αιγιαλός – παραλία. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Εθνικό Κτηματολόγιο.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2008

Speak Your Mind