Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006

 

Αποχαρακτηρισμός ακινήτου εμφαινομένου σε ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος «παιδικής χαράς».

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 53-2006

Speak Your Mind