Γνωμοδότηση ΝΣΚ 534-2005

 

nskΑπόφαση Νομάρχη για την κήρυξη αναδασωτέας καμένης δασικής εκτάσεως. Εξαίρεση μη δασικών τμημάτων.

Για την εξαίρεση από την αναδάσωση μη δασικών τμημάτων εντός της καμένης έκτασης δεν αρκεί η αόριστη αναγραφή στο σώμα της απόφασης ή ακόμη και στο υπόμνημα του σχεδιαγράμματος της φράσης «εξαιρούνται όλες οι γεωργικά καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα όρια της καμένης έκτασης», αλλά αντιθέτως οι εξαιρούμενες εκτάσεις θα πρέπει με την απόφαση που κηρύσσει την αναδάσωση να οροθετούνται πλήρως κατά τη θέση, τα όρια, την έκταση και το εμβαδόν και να αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 534-2005

Speak Your Mind