Γνωμοδότηση ΝΣΚ 577-2012

 

nskΑπόδοση από το Τ.Π. & Δανείων απαλλοτριωτικής αποζημίωσης.

Το Τ.Π. & Δανείων, δεσμευόμενο από την απόφαση αναγνώριση δικαιούχων, οφείλει να αποδώσει το συμπληρωματικό ποσό της παρακατατεθείσης, λόγω απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης, κατά το ποσοστό που οι ιδιοκτήτες της απαλλοτριωθείσης έκτασης αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 577-2012

Speak Your Mind