Γνωμοδότηση ΝΣΚ 582-2005

 

nskΧορήγηση αντιγράφων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας για το ραδιοτηλεοπτικό πάρκο του Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και οι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων ή ειδικών επιστημόνων που αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης είναι διοικητικά έγγραφα – Έννοια βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου – Οι παραπάνω μελέτες δεν εμπίπτουν σ’ αυτό – Υποχρέωση της Διοίκησης για χορήγηση αντιγράφων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 582-2005

Speak Your Mind