Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005

 

nskΟριοθέτηση υδατορεμάτων και δόμηση πλησίον των.

Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της οριοθετήσεως υδατορεμάτων είναι κατά κανόνα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Η δόμηση πλησίον των υδατορεμάτων βασίζεται στην οριοθέτησή τους (προσωρινή ή οριστική).

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 602-2005

Speak Your Mind