Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010

 

nskΠροϋποθέσεις κτιριακής υποδομής για τη χορήγηση σε Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης της ειδικής άδειας άσκησης της δραστηριότητας διαμεσολάβησης για εξεύρεση θέσης εργασίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 62-2010

 

Speak Your Mind