Γνωμοδότηση ΝΣΚ 630-2004

 

nskΠεριβαλλοντική αδειοδότηση οχλούσας δραστηριότητας εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923. Δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την επέκταση του ΑΗΣ Χανίων, που συνίσταται στην εγκατάσταση και λειτουργία νέου αεριοστρόβιλου, διότι πρόκειται για απαγορευμένη οχλούσα δραστηριότητα, εφόσον, όμως, προηγουμένως διαπιστωθεί αρμοδίως ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Ξυλοκαμάρας.

Γνωμ. ΝΣΚ 630-2004

Speak Your Mind