Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2004

 

Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης κτισμάτων εντός του αιγιαλού.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2004

Speak Your Mind