Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2008

 

Ακαδημία Αθηνών – Αναγκαστική απαλλοτρίωση – Θεώρηση κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικού πίνακα – Αρμοδιότητα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 67-2008

Speak Your Mind