Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010

 

Αρμοδιότητα για έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 78-2010

Speak Your Mind