Γνωμοδότηση ΝΣΚ 82-2012

 

Ανάκληση απόφασης παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπλήρωσης όρων της παραχώρησης.

 

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 82-2012

Speak Your Mind