Γνωμοδότηση ΝΣΚ 83-2012

 

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Πρωτόκολλο εξοφλήσεως χρέους.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 83-2012

 

 

 

 

 

Speak Your Mind