Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005

 

Ανάκληση απόφασης ανακλητικής οικοδομικής αδείας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 85-2005

Speak Your Mind