Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2008

 

Νομιμότητα συμβάσεων του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά που αφορούν εκμισθώσεις δημοσίων εκτάσεων παραχωρημένων από τη Γ.Γ.Α. και εκμισθώσεις αιγιαλού και παραλίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 87-2008

Speak Your Mind