Γνωμοδότηση ΝΣΚ 89-2004

 

Δυνατότητα ή μη ανάκλησης πράξεων έγκρισης ή πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 89-2004

Speak Your Mind