Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2004

 

Τρόπος αποκαθιέρωσης κοινοχρήστων βοσκησίμων και γενικώς κοινοχρήστων πλην βοσκησίμων εκτάσεων της εποικιστικής νομοθεσίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 95-2004

Speak Your Mind