Δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασία αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολιτών με αντικείμενο την αποδοχή από τη διοίκηση αιτήματος μεταβολής χαρακτηριστικών του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων στον οικισμό Πηγάδι του Δήμου Πτελεού Μαγνησίας.

 

 

Έγγραφο (αποχέτευση)

Σύνοψη διαμεσολάβησης (αποχέτευση)

Speak Your Mind