Διαγωνισμοί για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα λιμάνια

 

limaniaTέσσερα Λιμενικά Δίκτυα με τη μορφή Ανώνυμων Εταιρειών θα αποτελέσουν το βασικό «όχημα» της κυβέρνησης στη διαδικασία εισόδου ιδιωτών επενδυτών στην ελληνική λιμενική αγορά, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα για διαβούλευση.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η εισαγωγή των ατομικών συμβάσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, η επιβολή δημόσιας υπηρεσίας στις εκπτώσεις που παρέχουν τα πλοία της ακτοπλοΐας σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, η δυνατότητα επίταξης πλοίου προκειμένου να καλυφθούν συγκοινωνιακές ανάγκες, η σύσταση Πλοηγικής Εταιρίας με το 51% στο Δημόσιο καθώς και η μείωση των διοικητικών γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη σύσταση ναυτιλιακής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ακόμα στα άρθρα του περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και η σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών που θα αντικαταστήσει τη σημερινή γραμματεία Λιμένων.

Εταιρείες holding
Oι τέσσερις νέες Α.Ε. στα λιμάνια είναι το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο, το Δίκτυο Βορείου Ελλάδος, το Δίκτυο Δυτικής Ελλάδος και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου.

Στην περίπτωση του Αττικού Λιμενικού Δικτύου η μοναδική μετοχή που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ σε Ραφήνα, Ελευσίνα, Λαύριο εισφέρεται στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ, ο οποίος θα αποκτήσει τη μορφή εταιρείας holding. Aντίστοιχα θα διαμορφωθούν τα άλλα δύο δίκτυα υπό τον ΟΛΘ και τον ΟΛΠΑ (Πάτρα).

Μέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου όλες οι εταιρείες προχωρούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και σε τροποποίηση των καταστατικών τους. Οι μετοχές που θα προκύψουν από τις αυξήσεις κεφαλαίου θα αποτελέσουν περιουσία ή του Δημοσίου ή του ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας θα αποτιμήσει την αξία των μετοχών που εισφέρθηκαν στα μετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΟΛΠΑ, τα οποία στη συνέχεια θα συγκαλέσουν συνέλευση, ώστε να προχωρήσουν σε αύξηση των μετοχικών τους κεφαλαίων με βάση τις νέες αποτιμήσεις.

Οι μετοχές των θυγατρικών εταιρειών θα περιέλθουν στην μητρική εταιρία, ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο ΧΑ για διαπραγμάτευση. Οι μητρικές εταιρείες οφείλουν μέσα σε ένα δίμηνο από τις αποφάσεις των Γ.Σ.:

  • Να υποβάλουν στη νέα Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων – Υποδομών το νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του ομίλου.
  • Να εγκρίνουν νέο κανονισμό λειτουργίας και προσωπικού.
  • Να ορίσουν νέα τριμελή Δ.Σ. στις θυγατρικές τους εταιρείες.

Επενδύσεις
Οι τέσσερις νέες Α.Ε. θα είναι οι φορείς που θα προχωρήσουν τους διαγωνισμούς για την είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα λιμάνια σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Τα Ταμείο θα εκπονεί μελέτες βιωσιμότητας και θα προχωρεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις απαιτούμενες ενέργειες για την προσέλκυση ιδιωτών που θα αναλάβουν ή μέρος ή το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων ενός λιμένα. Προκειμένου να επιταχύνονται οι επενδύσεις ο παρχωρησιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει απευθείας το σχέδιο των λιμενικών έργων στην αρμόδια επιτροπή, ενώ ο εκάστοτε υπουργός μπορεί μέσα σε έξι μήνες να εκδίδει απόφαση που θα επέχει θέση άδειας κατασκευής.

Εξάλλου η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, που συστήνεται με το νομοσχέδιο και εποπτεύει τη λειτουργία της λιμενικής αγοράς θα καλέσει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να συγχωνευθούν μεταξύ τους ή θα προσχωρήσουν σε ένα από τα τέσσερα Λιμενικά Δίκτυα.

Ατομικές συμβάσεις σε ποντοπόρα – ιδιωτικά σκάφη
Στο άρθρο 17 προβλέπεται ότι, εφόσον δεν υπάρχει σε ισχύ αντίστοιχη ΣΣΕ, συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας για τη ναυτολόγηση Έλληνα ναυτικού σε θέση κατώτερου πληρώματος. Στην ατομική σύμβαση θα προβλέπονται ο μισθός, άλλες αμοιβές και οι όροι εργασίας σε φορτηγά πλοία άνω των 3.000 κοχ ανεξάρτητα σημαίας. Το ίδιο θα ισχύει για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Η Ελλάδα πριν από λίγους μήνες κύρωσε τη διεθνή συνθήκη MLC που ορίζει ελάχιστα επίπεδα απασχόλησης στα πλοία.

Στην κατηγορία αυτών των ναυτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3569/2007 (άρθρο 12), δηλαδή προβλέπεται η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.
Παράλληλα για πρώτη φορά θα καθορίζεται από το κράτος το ύψος του μισθού του ναυτικού με βάση τον οποίον θα προκύπτουν οι εισφορές του πλοιοκτήτη και του ναυτικού προς ΝΑΤ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ κ.ά.

Μητρώο
Συστήνεται με έκδοση υπουργικής απόφασης το Μητρώο Ενεργών Ναυτικών (άρθρο 18 ). Εως σήμερα ναυτικός θεωρείται όποιος κατέχει ναυτικό φυλλάδιο. Υστερα από δημόσια πρόσκληση θα καταγραφούν στο Μητρώο αυτό και θα είναι «ενεργοί» μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον 8 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
Επιπλέον στο άρθρο 23 ανοίγει «παράθυρο» για συνεχείς αναθεωρήσεις των όρων εργασίας των ναυτικών σε όλες τις κατηγορίες πλοίων (ακτοπλοΐα ? κρουαζιερόπλοια) μέσω της σύστασης «Forum Κοινωνικού Διαλόγου επί Εργασιακών Ζητημάτων του Τομέα Ναυτιλίας».

Τα βασικά σημεία του πολυνομοσχεδίου

  • Εισόδος ιδιωτών επενδυτών στην ελληνική λιμενική αγορά
  • Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
  • Εισαγωγή των ατομικών συμβάσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία
  • Δυνατότητα επίταξης πλοίου, προκειμένου να καλυφθούν συγκοινωνιακές ανάγκες
  • Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών

Της Αγγελικής Καλλή

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26526&subid=2&pubid=112964340

Speak Your Mind