Διαμεσολάβηση του Συνήγορου του Πολίτη για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

 

stp1Μετά την έκδοση του νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Συνήγορος του Πολίτη τοποθετείται με έγγραφό του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται, κυρίως, με τους υφιστάμενους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα ως προς τη δυνατότητα της εκ των υστέρων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομιμοποίησής τους.

 
1. Έγγραφο προς ΥΠΕΧΩΔΕ (κεραία κινητής τηλεφωνίας)

2. Σύνοψη διαμεσολάβησης (κεραία κινητής τηλεφωνίας)

Speak Your Mind