Διαμόρφωση πεζοδρομίων σε χώρο του ΑΠΘ από το Δήμο Θεσσαλονίκης

 

stp1Πολίτης διαμαρτυρήθηκε για παραλείψεις των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με την κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων στο βόρειο τμήμα της οδού Βυζουκίδου, στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θεωρούσε ότι η κατασκευή πεζοδρομίου, σε χώρο που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε ιδιωτικό δηλαδή χώρο, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και ανέμενε σχετική πρόταση από το ΑΠΘ. Σε συνάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διευκρινίστηκε ότι το θέμα θα αντιμετωπίζονταν με συνολικό σχεδιασμό. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι ολοκλήρωσε το διαμεσολαβητικό ρόλο του για την ατομική αναφορά και ζήτησε να επισπευστούν οι αναγκαίες ενέργειες μελέτης και υλοποίησης του έργου.

Σύνοψη Διαμεσολάβησης (πεζοδρόμια)

Έγγραφο ΣτΠ (πεζοδρόμια)

Speak Your Mind