Διασύνδεση του υπουργείου Οικονομικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο

 

ktimatologioΈνα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία του περιουσιολογίου κάνει η κυβέρνηση, διασυνδέοντας το υπουργείου Οικονομικών με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου.

Κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας και Περιβάλλοντος κ. Γ. Μανιάτης προβλέπει τη διασύνδεση των συστημάτων της εταιρείας “Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία” (ΕΚΧΑ) με το υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων του Εθνικού Κτηματολογίου. Αλλά και η ΕΚΧΑ θα έχει πρόσβαση σε δεδομένα που τηρεί η ΓΓΠΣ και τα οποία θα ανταλλάσσει είτε με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, είτε με ψηφιακά μέσα μεταφοράς.

Ανεξαρτήτως του τρόπου ανταλλαγής δεδομένων ΓΓΠΣ και ΕΚΧΑ οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και να χρησιμοποιούν τις πλέον τεχνικά πρόσφορες και επαρκείς μεθόδους κρυπτογραφίας για την κωδικοποίηση των πληροφοριών που περιέχουν τα υπό ανταλλαγή δεδομένα.

Μέχρι τις αρχές Νοέμβριου ΓΓΠΣ και Εθνικό Κτηματολόγιο θα συντάξουν «Εγχειρίδιο Λειτουργίας Διαδικασιών Μετάδοσης και Λήψης Πληροφοριών» που στο εξής θα τηρούν για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων τους καθώς και την αμοιβαία διαθεσιμότητα δεδομένων.

Η ανταλλαγή δεδομένων θα ενεργοποιείται κάθε φορά με την υποβολή ψηφιακού αιτήματος το οποίο θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η πορεία ανταλλαγής της πληροφορίας θα εποπτεύεται από τους δύο οργανισμούς καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία μετά από κοινή απόφαση των οργανισμών θα διακόπτεται άμεσα και θα επαναλειτουργεί σύμφωνα με το “Εγχειρίδιο Λειτουργίας Διαδικασιών Μετάδοσης και Λήψης Πληροφοριών”.

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15725

Speak Your Mind