Ελεύθερη η μεταβίβαση αυθαιρέτων

 

Eπιτρέπεται μεταβίβαση αυθαιρέτου χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου (όπως ίσχυε έως σήμερα) αλλά μόνο του 30% αυτού έως τις 31/01/2013, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως χθες(ΦΕΚ 237 / 5 Δεκεμβρίου 2012 – άρθρο 14)

Σύμφωνα με αυτό παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέτου σε όσους καταβάλλουν το 30% της οφειλής τους έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Για δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αναστέλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2013 τόσο οι προσαυξήσεις (1% για κάθε μήνα καθυστέρησης) όσο και η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/11 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων.

Επίσης κατατίθεται, σήμερα, στη Βουλή προς ψήφιση σύνολο ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή του ειδικού προστίμου, ώστε να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων να τα εντάξουν στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 (Α΄ 209).

Με τις διατάξεις, αφενός αποδεσμεύονται όλες οι διαδικασίες σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου (βεβαιώσεις μηχανικού, περαίωση, κτλ) από την ολοσχερή εξόφληση του προστίμου και αφετέρου θα επιτρέπονται, χωρίς να είναι απαιτητή, η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, πράξεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου όπως:

•    Η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος,

•    Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας,

•    Η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης,

•    Η έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε.

Επίσης, με τις υπό ψήφιση ρυθμίσεις παρατείνεται η καταβολή όλων των δόσεων καταβολής του ειδικού προστίμου πράξεων υπαγωγής στο Ν.3843/2010 έως 31.01.2013.

Αυτή η ρύθμιση ανοίγει πόρτα για εκποιήσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Διευκρινίζεται βεβαίως, ότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής του συνολικού προστίμου το κτίσμα για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, θα καθίσταται αυτοδικαίως αυθαίρετο.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε προσαρμόζεται το πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=25887

Speak Your Mind