Εξι υποψήφιοι για τα στερεά απόβλητα Νομού Αχαΐας

 

apovlimataΈξι εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον, για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στέρεων αποβλήτων Νομού Αχαΐας, με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Πατρέων.

Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:

  1. ARCHIRODON Group NV – INTRAKAT – ENVITEC
  2. ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡT – ΕΓΝΩΝ
  3. J&P ΑΒΑΞ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  4. ΜΕΤΚΑ – Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
  5. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ
  6. ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας περίπου 150.000 τόνων, για διάστημα που έχει εκτιμηθεί σε 27 έτη.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του κόστους του κάθε έργου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=26872

Speak Your Mind