Επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

apeΤη διάθεση 1,2 δισ. ευρώ για 23 ιδιαίτερα καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα επίδειξης στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα χρηματοδότησης NER300.

Τα έργα θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ε.Ε.

Τα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογιών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: βιοενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων), συστήματα συγκέντρωσης ηλιακής ενέργειας, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια και διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (έξυπνα δίκτυα). Η αρμόδια για την κλιματική δράση Επίτροπος Κόνι Χέντεγκορντ δήλωσε τα εξής: «Τα Χριστούγεννα ήρθαν φέτος νωρίτερα: η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πολιτική της Ε.Ε. για το κλίμα. Το πρόγραμμα NER300 είναι ένας μηχανισμός «Ρομπέν των Δασών», ο οποίος υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για μεγάλης κλίμακας επίδειξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι επιχορηγήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ -που καταβάλλουν οι ρυπαίνοντες- θα συμβάλουν στη μόχλευση περαιτέρω ποσού 2 δισ. ευρώ υπό μορφή ιδιωτικών επενδύσεων στα 23 επιλεγμένα έργα επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτό θα βοηθήσει την Ε.Ε. να διατηρήσει την πρωτοπόρο θέση της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δημιουργήσει άμεσα θέσεις εργασίας στην Ε.Ε.».

Αύξηση παραγωγής
Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή, από τη στιγμή που θα αρχίσουν να λειτουργούν τα έργα αυτά, θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων άνω του ενός εκατομμυρίου επιβατικών αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι επιδιώκεται η επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών που στη συνέχεια θα συμβάλουν στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την Ε.Ε., τονίζει η Επιτροπή.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=112967712

 

Speak Your Mind