Επικινδυνότητα κοινοτικού δρόμου στις Πόρτες Περίθειας, Ν. Κέρκυρας

 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης επικινδυνότητας δρόμου εξαιτίας λατομικών εργασιών και την πραγματοποίηση αυτοψίας, ζήτησε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να υπάρξει έλεγχος & ορθολογικός τρόπος διάθεσης των κονδυλίων καθώς και την αποκατάσταση του δρόμου με πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών έργων. Παράλληλα ζήτησε να αντιμετωπιστεί το θέμα του παράνομου λατομείου με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Πόρισμα 1837-1999

 

 

 

 

Speak Your Mind