Επιπτώσεις από την λειτουργία ελαιοτριβείου, στο Δ.Δ. Μενδενίτσας του Δήμου Μώλου της Ν. Φθιώτιδας

 

Διερεύνηση αναφοράς σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας ελαιοτριβείου δίχως να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ουσιαστική τήρηση περιβαλλοντικών όρων, η απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα όρια του οικισμού, η μη διάθεση των αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες κλπ .
Πόρισμα 16018-2001

Speak Your Mind