Ετήσια Έκθεση 1999

 

stp1Το 1999 το προσωπικό του Συνηγόρου διαχειρίστηκε 8223 αναφορές πολιτών από τις οποίες το 68% περίπου ήταν εντός των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής. Οι εργαζόμενοι στον Συνήγορο του Πολίτη αξιοποίησαν όλα εκείνα τα εργαλεία που του παρέχει η θεσμική θέση της Αρχής αξιοποιώντας παράλληλα τη φαντασία και την ευρηματικότητάς τους καθώς η προσπάθειά τους ήταν η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εξωδικαστικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών και Δημόσιας Διοίκησησης. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στελέχη του Συνηγόρου δέχθηκαν χιλιάδες κλήσεις πολιτών παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλές στους ενδιαφερόμενους.

1. Εισαγωγή (1999)

2. Συνοπτική Παρουσίαση (1999)

3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (1999)

4. Συνολική αποτίμηση του έτους 1999 (1999)

5. Απολογισμός του έργου (1999)

5a. Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (1999)

5b. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (1999)

5c. Κύκλος Ποιότητας Ζωής

5d. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1999)

6. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων (1999)

7. Παράλληλες δραστηριότητες (1999)

8. Διεθνείς δραστηριότητες του ΣτΠ (1999)

9. Παραρτήματα (1999)

Speak Your Mind