Ετήσια Έκθεση 2002

 

stp1Περισσότερες αρμοδιότητες για το Συνήγορο του Πολίτη “έφερε” μαζί του το έτος 2002 καθώς με διάφορες νομοθετικές πράξεις διευρύνθηκε ή κατοχυρώθηκε και νομικά το πεδίο δράσης της Αρχής. H χρονιά αυτή επίσης βελτίωσε το ποσοστό των αναφορών που είχαν θετική επίλυση από την Αρχή φέρνοντας το πολύ κοντά στο 50% (48.38%) και εμπεδώνοντας στον πολίτη το αίσθημα της δυνατότητας για ουσιαστική εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με το κράτος μέσα από την ανεξάρτητη και ταχεία διαμεσολάβηση του προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη. Τη χρονιά αυτή ολοκληρώθηκε και η θητεία του κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου ως Συνηγόρου του Πολίτη.

1. Περιεχόμενα (2002)

2. Εισαγωγή (2002)

3. Συνοπτική παρουσίαση (2002)

4. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2002)

5. Αποτίμηση Δραστηριότητας (2002)

6. Απολογισμός του έργου ανά κύκλο δραστηριότητας (2002)

7. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2002)

8. Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων (2002)

9. Παράλληλες δραστηριότητες (2002)

10. Διεθνείς δραστηριότητες (2002)

11. Απολογισμός της πρώτης πενταετίας λειτουργίας του ΣτΠ (2002)

Speak Your Mind