Ετήσια Έκθεση 2004: Έργα περιβαλλοντικής υποδομής

 

stp1Κατά τη διερεύνηση αναφορών έργων υποδομής για τη διαχείριση των αποβλήτων, διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων αλλά και παράλειψη αποκατάστασης των παρανόμως λειτουργούντων ΧΑΔΑ, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική ρύπανση, και υποβάθμιση αλλά και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

http://www.synigoros.gr/resources/docs/202920.pdf

Speak Your Mind