Ετήσια Έκθεση 2008

 

stp1Η έλλειψη αξιοπιστίας προς τους βασικούς θεσμούς της πολιτείας και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες δημιουργούν κλίμα δυσπιστίας και απογοήτευσης στις σχέσεις των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθεσή του για το 2008. Από τις συνολικά 10.954 νέες αναφορές πολιτών, (αύξηση 3,23% συγκριτικά με το 2007) προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα κατά το 2008 εντοπίσθηκαν στους δήμους (18,13%), στη διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,5%), στους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ 5,27%, ΟΑΕΕ 4,06%) σε νομικά πρόσωπα και ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ -10,45%) και στις νομαρχίες (7,74%).

Α. Νομικό Πλαίσιο (2008)

Β. Αποτίμηση Δραστηριότητα (2008)

Γ1. Κύκλος Δικαιώματα του Ανθρώπου (2008)

Γ2. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2008)

Γ3. Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Γ4. Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη

Γ5. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γ6. Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Δ. Νομοθετικές προτάσεις

Ε. Διεθνείς δραστηριότητες

Ετήσια Έκθεση 2008

Περιεχόμενα (2008)

Speak Your Mind